Home


Privacy

Creabel gebruikt GEEN COOKIES. Wij willen ons niet inlaten met uw privé leven. Wij verzamelen geen privégegevens van onze lezers en kunnen die zodoende ook niet aan derden doorgeven, laat staan verkopen.

Al onze services zijn volledig gratis en de inhoud van onze site is puur informatief. Indien de inhoud van onze website aantoonbare (bewijsbare) fouten zou bevatten, verwijderen wij deze zo snel mogelijk als u ons daarvoor het bewijs kan leveren.

Eventuele e-mail communicatie op uw initiatief, blijft strikt persoonlijk tenzij  er op uw vraag of met uw medeweten derden worden gecontacteerd.

 

 

Inleiding

Beste lezer,

De evolutie gaat verder. Niet de evolutie van planten en dieren, maar de evolutie in het denken en doen van de mens. Het wereldbeeld dat ieder van ons in zich heeft, staat onder grote druk. Hoewel in het Westen alles rust en vrede lijkt, is er een grote strijd aan de gang. Een strijd om ons denken. We moeten blijkbaar in een bepaalde richting gestuurd worden.  Deze strijd zien  de meeste creationisten al een hele tijd, decennia lang. Maar zoals elke strekking onopgemerkt begint,was dit ook hier het geval.  Het begon met kleine manipulaties van gegevens, een soort verdraaien van de waarheid. In 2013 bleek dit manipuleren van de waarheid zo’n niveau te bereiken dat het niet langer in het verborgene kon blijven! Verschillende vervalsingen van wetenschappelijke rapporten kwamen aan het licht. Voor een echte wetenschapper is dit als heiligschennis. Hoe kan je nu in Gods naam de resultaten van je onderzoek vervalsen? Is eerlijk onderzoek nu net niet de basis van de wetenschap?

Omdat die evolutie verder gaat, blijft blijkbaar ook het niveau van vervalsing stijgen. Hierdoor wordt stilaan duidelijk dat de motieven op een hoger niveau liggen dan wat we oorspronkelijk zouden verwachten: waar het eerst om ideologische zaken ging, blijkt nu ook het financiële grote druk uit te oefenen.  Op deze manier houden wetenschappers elkaar voor de gek!  Tot mijn grote verbazing heb ik toch al enkele krasse uitspraken gehoord, zelfs  in de afdeling waar ik werkzaam ben. Aan verschillende  collega’s werd door een verantwoordelijke aangegeven dat sommige resultaten wat verbloemd mogen worden weergegeven.  Maar wij zijn geen theoretici!  Ik werk op een onderzoeksafdeling in de industrie, wij moeten onze producten ook (kunnen) maken, ze moeten functioneren zodat ze verkoopbaar zijn  en veilig. Of bent u bereid lucht te kopen?  In de industrie is het al snel duidelijk of iets werkt of niet. Uiteindelijk valt  het  deksel op  eigen neus: men weet de verantwoordelijke snel te vinden en men weet ook  snel wat iemands woorden waard zijn.

Aan het einde van 2013 komt aan het licht dat  ’s werelds grootste uitgever van wetenschappelijke artikelen en tijdschriften, Elsevier,  zijn  eigen ramen ingooit!  Een artikel dat op normale wijze (met peer review) verschenen is, wordt een jaar na publicatie ingetrokken!  Wat erger is, het gaat niet om een artikel met  -wetenschappelijk gezien-  betwistbare inhoud.  Eigenlijk gaat het over iets dat veel mensen weten, maar wat niet uitgesproken mag worden. Het betreft een artikel dat ook uw gezondheid rechtstreeks kan schaden. Niet alleen uw geestelijke gezondheid, maar ook de lichamelijke! Wat is er gebeurd?

Professor moleculaire biologie, Giles-Eric Séralini van de universiteit van Caen, deed een uitgebreid onderzoek naar de effecten van Roundup, een product dat bij zeer veel mensen in Vlaanderen bekend staat als een gemakkelijke en ongevaarlijke onkruidverdelger .

Op verschillende plaatsen in de wereld is Roundup een zeer besproken middel omdat het allerlei nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van mens en dier. Hieronder vallen kankergezwellen, lever- en nierziektes.

Het onderzoek van prof. Giles-Eric Séralini, wees uit dat ratten die gevoed werden met GMO maïs die met Roundup was ‘beschermd’ tegen onkruid, na 2 jaar een alarmerende verlaging hadden in hun leeftijd:  ze vertoonden grote tumoren, kankergezwellen,  lever- en nierziekten.   Deze studie die, tot dan toe, één van de meest uitgebreide over dit thema was, werd in 2012 gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology (FCT). Op deze publicatie volgde een campagne om het artikel in diskrediet te brengen. Het gevolg was dat na één jaar, Elsevier, de uitgever van het tijdschrift, het artikel introk op bevel van “een beslissing op het hoogste niveau” binnen het bedrijf.

Het ging hier zeker niet om een onoverdachte publicatie. Het artikel  was een peer review gepasseerd zoals men dat mag verwachten van Elsevier.  Het werd niet door 3 maar door 5 referenten goedgekeurd. Ook de methode van testen was volledig volgens de heersende norm.

Dat het tijdschrift en de uitgever het rapport over het onderzoek hebben ingetrokken, is niet alleen in strijd met de wetenschappelijke ethiek, het is ook een vorm van volksmisleiding omdat dit rapport van grote waarde is voor de volksgezondheid.  Deze daad raakt het hart van de wetenschap en de democratie. Het kan volgens sommige wetenschappers gelijkgesteld worden met een daad van terreur  op onafhankelijke wetenschappers!  Om die reden heeft een groep wetenschappers het initiatief genomen en gezamenlijk een open brief geschreven met de vraag om deze intrekking ongedaan te maken. 

In Argentinië, waar er net als in Brazilië, slechts een beperkte wetgeving is in verband met pesticiden (o.a. Roundup), lijden veel mensen van het platte land aan neusbloedingen, ademhalingsproblemen, kanker … en veel baby’s worden er misvormd geboren.

Beste lezer, we moeten onze conclusie trekken.  Wat hier gebeurt, is een uiting van geweld die we tot op heden niet gezien hebben in de wetenschap! Het is voor de mens een rechtstreekse aanval op onze gezondheid. Het is een rechtstreekse aanval op vrije meningsuiting. Het is gewoonweg volksmisleiding!

Wat is de reden van deze beslissing?  Welk voordeel heeft Elsevier met het intrekken van dit artikel? Beter gezegd,  wie of wat heeft Elsevier ertoe aangezet om dit te doen? Het is niet aan ons om hierover te speculeren. Maar ieder voor zich moet zijn conclusie trekken! We zijn in de evolutie van de wetenschap een mijlpaal verder. Er blijken nu ook externe factoren in het spel te zijn waardoor wetenschap geen wetenschap meer is. Het vertrouwen in de wetenschap heeft in 2013 een serieuze deuk gekregen. Die deuk komt niet van de creationisten, maar uit eigen rangen. De oorzaak van verschillende fraudezaken met wetenschappelijke rapporten van 2013 bleek van financiële aard te zijn. Ofwel was geld de pure reden, ofwel was het de druk om te presteren en zodoende aan de slag te blijven. Het ongedwongen karakter van wetenschappelijk onderzoek bestaat al lang niet meer.  Ziehier het resultaat:

Adolpho Boy, Professor of Horticulture (retired) Argentina, and Grupo de Reflexion rural, Argentina: "I have used glyphosate since 1983, when we applied it only very sparingly. During the past 30 years, glyphosate use has shot up, and toxicity is everywhere; every day new cancer and malformations come to light, but are largely ignored by public officials and silenced in the hospitals, on tv and in newspapers. 

"I do not need peer review of Seralini's research to be convinced that their findings are correct, and I dare say the unpublished reality of Argentina's people is worse.

During all my professional career I had Elsevier publications as reference to my experimental work, but right now I am suspicious not only about this publisher, but of all scientific research funded by "joint ventures" with chemical companies."

Voor ons, creationisten, is dit een publiek bewijs dat onze jarenlange strijd voor de waarheid  niet tegen spoken gericht was. De wetenschap blijkt gefaald te hebben en niet bestand te zijn tegen persoonlijke of cultuurgestuurde denkbeelden, persoonlijke doelen of financiële  of politieke machten.

Een citaat van wijlen Harvard wetenschapper prof. Stephen J. Gould is hier op zijn plaats: "Wetenschap is geen objectieve, op waarheid gerichte machine, maar een wezenlijk menselijke activiteit, die beïnvloed wordt door hartstochten, verwachtingen en culturele vooroordelen. Culturele denktradities hebben een sterke invloed op wetenschappelijke theorieën, geven vaak richting aan speculatiemethoden, vooral wanneer er vrijwel geen gegevens zijn om hetzij de verbeelding, hetzij de vooringenomenheid te beteugelen".

De enige weg naar zuivere wetenschap is die van eerlijk onderzoek en open communicatie met een nederig hart, altijd beseffend dat je als onderzoeker dingen over het hoofd kan zien.

Wanneer we één van deze factoren missen, faalt de wetenschap in haar fundamenteelste bestaansrecht omdat, hetgeen ze dan produceert, niet waard is om geweten te worden.

 

Wij nodigen u uit om ons eerlijk onderzoek te doorvorsen. Op onze site geldt deze regel:  Indien u kan bewijzen dat wat er geschreven is, niet waar is, dan verwijderen wij dit artikel zonder meer. Voor ons is het de Waarheid die telt!

Onze activiteiten

 

 

De doelstelling van CreaBel is het georganiseerd bekend maken van feiten rond de schepping. Wij zijn van mening dat God hemel en aarde inderdaad geschapen heeft en dat alle eer daaromtrent aan Hem toekomt - steeds meer natuurkundige, geologische en archeologische feiten staven deze gedachte. Door de constante druk van de media is het in België niet zo bekend dat dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden en daar willen wij wat aan doen.

Wat kan u van Creabel verwachten?

Op onze site vind u:

Een korte verklaring van de scheppingstheorie

Een verklaring van wat wij onder intelligent design verstaan

Feiten die het creationisme ondersteunen

Voorbeelden van intelligent design en (ontwerp) methodes

Feiten die het evolutionisme doen wankelen

Bijbelse uitspraken die de gelovige er moet toe aanzetten om een overtuigd creationist te worden.

Niet met creationisme bekend?

Indien u voor de eerste maal in contact komt met intelligent design of creationisme en u meer wil weten, dan raden wij u aan om eerst de tijd te nemen om een overzicht te krijgen in deze veel omvattende materie: We stellen u  namelijk een nieuw wereldbeeld voor en dit is zeer ingrijpend. Het evolutionistische wereldbeeld zit bij de gemiddelde Belg of Nederlander zo diep geworteld in het denken dat u mogelijk meer dan eens zult steigeren bij wat u hier leest. Toch zijn er in de wereld miljoenen mensen die het creationistische wereldbeeld aanhangen en die net als u nuchter kunnen denken en, hun dikwijls technische of wetenschappelijke taak in deze wereld vervullen. Daarom start hier een geestverrijkende reis. Voor hen die hier voor open staan of nieuwsgierig zijn: Een lessenpakket creationisme!

To top

Jesus Christ

Wil u meer weten over Jezus: klik hier

Jesus christ, jeshua, morgenster, morningstar,alfa, omega

Weet meer!

Een website is vrij statisch, hier vind je een basis voor je "scheppingskunde", we doen ons best om up to date te blijven. Maar de laatste nieuwtjes zal je hier niet vinden. Wie de ontwikkelingen van de wetenschap en de betekenis daarvan voor het scheppingsmodel op de voet wil volgen, raden we aan een kijkje te nemen in het magazine dat in 2010 in Nederland het licht zag: Weet.